Pravidla Individuálních hodin

První schůzka:

První společné schůzce předchází telefonická domluva. Úhrada za první konzultaci s diagnostikou probíhá na místě před zahájením hodiny. Na konci této konzultace se cvičitelka domluví s klientem na další spolupráci dle potřeb a přání klienta a dle doporučení cvičitelky s přihlédnutím k potřebám a možnostem klienta.

Platby a objednávání lekcí:

Při dlouhodobé pravidelné spolupráci domluvené oběma stranami, cvičitelka vystaví permanentku na měsíční předplatné nebo na 10 lekcí individuálních hodin s platbou na místě v hotovosti nebo úhradou na účet, nejpozději však dva dny před první lekcí. Na vyžádání klienta bude vystavena faktura za služby vždy ve výši domluveného počtu hodin. Objednávání lekcí si cvičitelka a klient potvrdí vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující, kdy zároveň proběhne také předplatné na celý měsíc. Permanentka na 10 lekcí má platnost 3 měsíce a na 4 lekce 1 měsíc. Platnost permanentek se posouvá pouze na základě potvrzení od lékaře o dlouhodobé nemoci, zranění či operaci.

Omlouvání a storno podmínky:

V případě zrušení lekce nebo s žádostí o změnu termínu na jiný den a hodinu je nutné toto provést elektronicky v rezervačním systému nebo zprávou 24 hodin před termínem klientovi lekce. V takovém případě bude lekce převedena do dalšího měsíce. Po vypršení této doby klientovi lekce propadá. Pokud dojde u klienta o náhlou nevolnost těsně před začátkem lekce, lze přistoupit na řešení po telefonické domluvě ve výjimečném případě.

Prosím, buďte zodpovědní a pečliví s přístupem k omlouvání z lekcí, abychom nemuseli řešit nepříjemné storno poplatky a tím nenarušovali příjemnou atmosféru a komunikaci při společně stráveném čase. Vámi včas zrušené hodiny mohou pomoci jiným klientům při změnách termínů a jindy zase pomohou vám jejich včas uvolněné termíny.

Pozdní příchody:

V případě pozdního příchodu klienta, je nutno přijmout fakt, že lekce bude o tento čas kratší. Cvičitelka má velmi zřídka možnost a kapacitu klientovi promeškaný čas nahradit. Je v kompetenci cvičitelky zda klientovi lekci prodlouží, tak aby neomezovala časově další navazující klienty.


DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ A TRVALÝ EFEKT

Je důležité si uvědomit, že pozitivních, rychlých a znatelných i pocitových změn se klient dočká nejlépe s pravidelnou návštěvností. Pokud dochází k častým přerušováním pravidelnosti cvičení jak u klientů s cílem zpevnění celého těla, tak hlavně u klientů se zdravotním zaměřením, nemůže klient očekávat brzských výsledků. Takto se stále ocitá na začátku.

Dalším důležitým krokem je spolupráce klienta s cvičitelkou. Pokud klient neaplikuje postupně do každodenního života změny a cviky doporučené cvičitelkou, dosahuje očekávaných výsledků později a cesta k úlevě od bolestí je zdlouhavější. Naopak při pravidelných návštěvách, dodržování doporučených opatření a pravidelném cvičení máme s mnoha klienty výborné výsledky velmi brzy.

Pro přihlášení na hodiny, bych vás chtěla požádat o vyplnění formuláře.
STÁHNĚTE ZDE